Navigacija

Top TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Top TV
Naziv pružaoca medijske usluge TV Top Sound d.o.o., Beograd
Broj dozvole K470-2
Datum 2. decembar 2022.
Matični broj 21404756
PIB 110946292
Sedište i adresa pravnog lica Autoput za Novi Sad 70, Beograd
Telefon 060/396-5606
Elektronska pošta tvtopsound@gmail.com
Veb sajt www.top-tv.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Deni Zah
Glavni i odgovorni urednik Vladimir Krunić
Vlasnička struktura PMU 1. Deni Zah-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 21. decembar 2020. — 21. decembar 2028.
Back to top