Navigacija

Radio Jedan

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Jedan
Naziv pružaoca medijske usluge MEDIA ADVERTISING d.o.o. za marketing i propagandu, Beograd
Broj dozvole I-0048
Datum 21. decembar 2020.
Matični broj 20733144
PIB 107054708
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Kralja Aleksandra 306, Beograd
Telefon 060/042-2355
Veb sajt www.radiojedan.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Milutinović
Glavni i odgovorni urednik Predrag Jovanović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top