Navigacija

Radio Sport

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Sport
Naziv pružaoca medijske usluge Televizija sporta i zdravlja SOS KANAL PLUS d.o.o., Beograd
Broj dozvole I-0049
Datum 21. decembar 2020.
Matični broj 21350435
PIB 110441257
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Vojvode Mišića 39a, Beograd
Telefon 060/183-9192
Veb sajt www.soskanal.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Milutinović
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Milutinović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top