Navigacija

RTV Bap

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) RTV Bap
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA BAČKA PALANKA d.o.o., Bačka Palanka
Broj dozvole I-0050
Datum 19. januar 2021.
Matični broj 08779384
PIB 102673926
Sedište i adresa pravnog lica Žarka Zrenjanina 74/4, Bačka Palanka
Telefon 060/725-1691
Elektronska pošta rtvbap.bp@gmail.com
Veb sajt www.rtvbap.rs, www.radiobap.caster.fm
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragana Došen Ćirković
Glavni i odgovorni urednik Dragana Došen Ćirković
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top