Navigacija

TV Info 24

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Info 24
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje za informisanje putem elektronskih i printanih medija ROM PRESS, Beograd
Broj dozvole K472
Datum 23. februar 2021.
Matični broj 28245939
PIB 110452127
Sedište i adresa pravnog lica Džona Kenedija 51, Beograd (adresa za prijem pošte: Makenzijeva 79, sprat 6, Beograd)
Telefon 063/322-227
Elektronska pošta kabinet@info24.rs
Veb sajt www.info24.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivica Golubović
Glavni i odgovorni urednik Ivica Golubović
Vlasnička struktura PMU 1.Suzana Milojković 2.Lidija Milojković 3.Maša Božić1.Suzana Milojković
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 23. februar 2021. — 23. februar 2029.
Back to top