Navigacija

Radio Niš

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Niš
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za očuvanje kulture i razvoj umetnosti NAISA, Niš
Broj dozvole I-0053-brisan iz registra
Datum 28. maj 2021.
Matični broj 28316470
PIB 112337983
Sedište i adresa pravnog lica Prvomajska 2, Niš
Telefon 069/270-8149
Elektronska pošta info@radionis.rs
Veb sajt www.radionis.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Miloš Pavlović
Glavni i odgovorni urednik Miloš Pavlović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Datum brisanja dozvole 18. novembar 2021.
Back to top