Navigacija

Humana TV plus

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Humana TV plus
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje PATRIOTSKI BLOK SRBIJE, Batočina
Broj dozvole K480-1
Datum 30. januar 2024.
Matični broj 28315759
PIB 112323793
Sedište i adresa pravnog lica Cara Dušana 4, Batočina
Telefon 065/432-9280
Elektronska pošta humanatvplus@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Milan Ilić
Glavni i odgovorni urednik Milan Ilić
Vlasnička struktura PMU 1. Milan Ilić 2. Janko Ilić 3. Dragana Đorđević
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 8. jul 2021. — 8. jul 2029.
Back to top