Navigacija

Insajder TV kanal

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Insajder TV kanal
Naziv pružaoca medijske usluge INSAJDER PRODUKCIJA d.o.o., Beograd
Broj dozvole K489-1
Datum 11. februar 2022.
Matični broj 21007862
PIB 108479695
Sedište i adresa pravnog lica Savski nasip 7, Beograd
Telefon 011/407-4513
Elektronska pošta insajder.produkcija@insajder.net
Veb sajt www.insajder.net
Ovlašćeno lice za zastupanje Miodrag Čvorović
Glavni i odgovorni urednik Branka Stanković
Vlasnička struktura PMU 1.Branka Stanković-80% 2.Miodrag Čvorović-20%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 1. oktobar 2021. — 1. oktobar 2029.
Back to top