Navigacija

Biz

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Biz
Naziv pružaoca medijske usluge EKOBIZ d.o.o., Sečanj
Broj dozvole I-0057
Datum 28. decembar 2021.
Matični broj 216615020
PIB 112378022
Sedište i adresa pravnog lica Vlade Tomanovića 12, Sečanj
Telefon 062/110-4245
Elektronska pošta ekobizoffice@gmail.com
Veb sajt www.bizradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Luka Bodroža
Glavni i odgovorni urednik Luka Bodroža
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top