Navigacija

Radio Lola

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Lola
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO KAROLINA d.o.o., Beograd
Broj dozvole 560/2022-5
Datum 15. septembar 2023.
Matični broj 20059087
PIB 103958246
Sedište i adresa pravnog lica Alekse Nenadovića 19-21, Beograd
Telefon 011/404-9882
Elektronska pošta marketing@karolina.rs
Veb sajt www.karolina.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Irena Poša
Glavni i odgovorni urednik Mia Miladinov
Vlasnička struktura PMU 1.Maxim Media Plus d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje Republike Srbije
Period važenja 17. januar 2022. — 17. januar 2030.
Back to top