Navigacija

Lovalova radio

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Lovalova radio
Naziv pružaoca medijske usluge MEGVAJER d.o.o. za marketing i trgovinu, Subotica
Broj dozvole K502
Datum 28. jun 2022.
Matični broj 21261220
PIB 109887703
Sedište i adresa pravnog lica Trg žrtava fašizma 5/9, Subotica
Telefon 063/551-572
Elektronska pošta office@lovalova.rs
Veb sajt www.lovalova.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Živica Savin
Glavni i odgovorni urednik Živica Savin
Vlasnička struktura PMU 1. Zoltan Csikos-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. jun 2022. — 28. jun 2030.
Back to top