Navigacija

TV B92

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV B92
Naziv pružaoca medijske usluge Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole 564/2022-1
Datum 25. novembar 2022.
Matični broj 07528604
PIB 100049242
Sedište i adresa pravnog lica Ikarbus 3 Nova 19, Beograd-Zemun
Telefon 011/301-2000
Faks 011/301-2001
Elektronska pošta elektronskikontakt@b92.net
Veb sajt www.b92.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Dragan Karadžić
Vlasnička struktura PMU 1.Astonko d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike MUX 1
Period važenja 5. avgust 2022. — 5. avgust 2030.
Back to top