Navigacija

Hit Music FM

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Hit Music FM
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa RADIO HIT FM, Beograd
Broj dozvole 565/2022-1
Datum 24. avgust 2023.
Matični broj 21080683
PIB 108851553
Sedište i adresa pravnog lica Alekse Nenadovića 19-21, Beograd
Telefon 011/404-9880
Faks 011/308-9007
Elektronska pošta marketing@hitfm.rs
Veb sajt www.hitfm.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ružica Krdžić
Glavni i odgovorni urednik Luka Pap
Vlasnička struktura PMU 1.LITE FM d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Medijske usluge u celosti posvećene televizijskoj prodaji ili samopromociji
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike-Kr 4
Period važenja 5. avgust 2022. — 5. avgust 2030.
Back to top