Navigacija

Radio S3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S3
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje RTV programa INDEX d.o.o., Beograd
Broj dozvole 566/2022-3
Datum 13. maj 2024.
Matični broj 17542877
PIB 103315089
Sedište i adresa pravnog lica Šumadisjki trg 6a, Beograd
Telefon 011/404-0440
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta s.vuletic@smedia.rs
Veb sajt www.radios.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Vuletić
Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić
Vlasnička struktura PMU 1.LCF d.o.o., Beograd-50% 2.AS Media d.o.o., Beograd-49% 3.S Controls d.o.o., Šabac-1%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike-Kr 2
Period važenja 5. avgust 2022. — 5. avgust 2030.
Back to top