Navigacija

Radio Sombor 97,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Sombor 97,5
Naziv pružaoca medijske usluge NS VID MEDIA d.o.o., Novi Sad
Broj dozvole 569/2022
Datum 9. decembar 2022.
Matični broj 21036943
PIB 108626955
Sedište i adresa pravnog lica Pasterova 18, Novi Sad
Telefon 064/366-7626
Elektronska pošta nsvidmedia@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Marija Lončar
Glavni i odgovorni urednik Marija Lončar
Vlasnička struktura PMU 1.Marija Lončar-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Sombor, Apatin
Period važenja 9. decembar 2022. — 9. decembar 2030.
Back to top