Navigacija

TV M

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV M
Naziv pružaoca medijske usluge RTV M d.o.o., Knjaževac
Broj dozvole I-0061
Datum 26. decembar 2022.
Matični broj 20606835
PIB 106462769
Sedište i adresa pravnog lica Naselje Glavičica, Knjaževac (adresa za prijem pošte Miloša Obilića 6, Knjaževac)
Telefon 063/242-307
Elektronska pošta milan512@gmail.com
Veb sajt www.rtvm.info
Ovlašćeno lice za zastupanje Milan Petrović
Glavni i odgovorni urednik Milan Petrović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja
Back to top