Navigacija

Radio Nostalgie 105,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Nostalgie 105,2
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za radiodifuziju i marketing NOSTALGIE-PLUS KONCEPT d.o.o., Beograd
Broj dozvole 572/2022
Datum 26. decembar 2022.
Matični broj 17206036
PIB 103842611
Sedište i adresa pravnog lica Trg Nikole Pašića 1, Beograd
Telefon 063/365-567
Elektronska pošta radionostalgija@gmail.com
Veb sajt www.nostalgija.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladimir Mladenović
Glavni i odgovorni urednik Radenko Milić
Vlasnička struktura PMU 1.Radenko Milić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Regiona Grada Beograda
Period važenja 21. novembar 2022. — 21. novembar 2030.
Datum brisanja dozvole 12. april 2023.
Back to top