Navigacija

Radio Pink 91,3

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Pink 91,3
Naziv pružaoca medijske usluge PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole 575/2022
Datum 26. decembar 2022.
Matični broj 06908381
PIB 100000274
Sedište i adresa pravnog lica Neznanog junaka 1, Beograd
Telefon 011/306-3524, 011/306-3522
Faks 011/306-3437
Elektronska pošta kabinet@rtvpink.com
Veb sajt www.rtvpink.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Željko Mitrović
Glavni i odgovorni urednik Željko Mitrović
Vlasnička struktura PMU 1.Željko Mitrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Regiona Grada Beograda
Period važenja 21. novembar 2022. — 21. novembar 2030.
Back to top