Navigacija

Radio Studio B 99,1 100,8 105,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Studio B 99,1 100,8 105,4
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće STUDIO B d.o.o., Beograd
Broj dozvole 576/2022
Datum 26. decembar 2022.
Matični broj 07010109
PIB 100158887
Sedište i adresa pravnog lica Cara Dušana 208, Beograd-Zamun
Telefon 011/206-9056
Elektronska pošta ivana.vucicevic@studiob.rs
Veb sajt www.studiob.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivana Vučićević
Glavni i odgovorni urednik Ivana Vučićević
Vlasnička struktura PMU 1.Global media technology d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Regiona Grada Beograda
Period važenja 21. novembar 2022. — 21. novembar 2030.
Back to top