Navigacija

Welcome to Fun radio 100,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Welcome to Fun radio 100,4
Naziv pružaoca medijske usluge SPORT RADIO FM društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole 577/2022
Datum 26. decembar 2022.
Matični broj 17237217
PIB 100285168
Sedište i adresa pravnog lica Bakićeva 7, Beograd (adresa za prijem pošte Neznanog Junaka 1, Beograd)
Telefon 063/577-101
Elektronska pošta office@wtfradio.rs
Veb sajt www.wtfradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Mitrović
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Mitrović
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Mitrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Regiona Grada Beograda
Period važenja 21. novembar 2022. — 21. novembar 2030.
Back to top