Navigacija

Radio Novosti 104,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Novosti 104,7
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO NOVOSTI d.o.o., Beograd
Broj dozvole 580/2022-2
Datum 27. decembar 2023.
Matični broj 20140135
PIB 104284291
Sedište i adresa pravnog lica Trg Nikole Pašića 7, Beograd
Telefon 011/339-8204
Faks 011/339-8041
Elektronska pošta radio@novosti.rs
Veb sajt www.radionovosti.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Milan Đorđević
Glavni i odgovorni urednik Milan Đorđević
Vlasnička struktura PMU 1.Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti a.d., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Regiona Grada Beograda
Period važenja 21. novembar 2022. — 21. novembar 2030.
Back to top