Navigacija

Radio S2 90,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S2 90,9
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno društvo PINGVIN društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole 581/2022-3
Datum 17. jun 2024.
Matični broj 07569700
PIB 101674511
Sedište i adresa pravnog lica Šumadijski trg 6a, Beograd
Telefon 011/404-0444
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta office@radios3.rs
Veb sajt www.radios3.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Irena Anđelković
Glavni i odgovorni urednik Sanja Šaša
Vlasnička struktura PMU 1.S Media Team d.o.o., Beograd-49% 2.S Controls d.o.o., Beograd-51%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Regiona Grada Beograda
Period važenja 21. novembar 2022. — 21. novembar 2030.
Back to top