Navigacija

Novosadski radio

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Novosadski radio
Naziv pružaoca medijske usluge NOVOSADSKA TV d.o.o., Novi Sad
Broj dozvole I-0064
Datum 20. septembar 2023.
Matični broj 08691193
PIB 101693452
Sedište i adresa pravnog lica Trg Slobode 3, Novi Sad
Telefon 021/472-2352
Elektronska pošta office@novosadska.tv
Veb sajt www.novosadska.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Emilija Marić
Glavni i odgovorni urednik Emilija Marić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top