Navigacija

Focus Folk

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Focus Folk
Naziv pružaoca medijske usluge FOCUS RADIO d.o.o., Stara Pazova
Broj dozvole I-0065
Datum 6. oktobar 2023.
Matični broj 21312371
PIB 110181495
Sedište i adresa pravnog lica Svetosavska 24, Stara Pazova
Telefon 064/033-6543
Elektronska pošta kristina.madicfocus-radio.com
Veb sajt www.focus-radio.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Savić
Glavni i odgovorni urednik Kristina Madić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-radio
Period važenja
Back to top