Navigacija

Dinovizija TV

Pružalac medijske usluge putem globalne informatičke mreže

Naziv medijske usluge (skraćeno) Dinovizija TV
Naziv pružaoca medijske usluge Tomislav Dedović Tomić preduzetnik TV video i filmska produkacija i pr aktivnosti DINOVIZIJA, Subotica
Broj dozvole I529
Datum 11. april 2024.
Matični broj 53485065
PIB 101748327
Sedište i adresa pravnog lica Kizur Ištvana 64, Subotica
Telefon 063/503-022
Elektronska pošta dinovizija@gmail.com
Veb sajt www.dinovizija.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Tomislav Dedović Tomić
Glavni i odgovorni urednik Tomislav Dedović Tomić
Vlasnička struktura PMU 1.Tomislav Dedović Tomić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Period važenja 11. april 2024. — 11. april 2032.
Back to top