Navigacija

Radio Kruševac 93,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Kruševac 93,2
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA KRUŠEVAC d.o.o., Kruševac
Broj dozvole 584/2024
Datum 8. april 2024.
Matični broj 07194455
PIB 100478598
Sedište i adresa pravnog lica Trg kosovskih junaka 6, Kruševac
Telefon 037/438-491
Faks 037/438-491
Elektronska pošta televizija@rtk.rs
Veb sajt www.rtk.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Đorđe Kovačević
Glavni i odgovorni urednik Đorđe Kovačević
Vlasnička struktura PMU 1.Radoica Milosavljević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Internet-televizija
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona- Kraljevo, Vrnjačka banja,Trstenik, Krušavac, Ćićevac, Varvarin
Period važenja 18. decembar 2023. — 18. decembar 2031.
Back to top