Navigacija

K::CN Raška

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) K::CN Raška
Naziv pružaoca medijske usluge KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA RAŠKA d.o.o., Raška
Broj dozvole 592/2024
Datum 26. mart 2024.
Matični broj 17034243
PIB 101609601
Sedište i adresa pravnog lica Dušanova 6, Raška
Telefon 036/736-880, 063/609-041, 065/552-053
Faks 036/736-880
Elektronska pošta rtvraska@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Gordana Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Gordana Milovanović
Vlasnička struktura PMU 1. Kopenikus Cable Network doo, Niš-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Kopaonik: Aleksandrovac, Brus, Kruševac, Novi Pazar, Raška, Tutin
Period važenja 18. decembar 2023. — 18. decembar 2031.
Back to top