Navigacija

TV B92

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV B92
Naziv pružaoca medijske usluge Radio difuzno preduzeće B92 društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole 2/2006-19
Datum 26. februar 2020.
Matični broj 07528604
PIB 100049242
Sedište i adresa pravnog lica Autoput za Zagreb 22, Beograd-Zemun
Telefon 011/301-2000
Faks 011/301-2001
Elektronska pošta elektronskikontakt@b92.net
Veb sajt www.b92.tv.
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Agatunović, Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Dragan Karadžić
Vlasnička struktura PMU 1.Astonko d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike MUX 1
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2022.
Datum brisanja dozvole 5. avgust 2022.
Back to top