Navigacija

TV Pink

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Pink
Naziv pružaoca medijske usluge PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole 4/2006-7
Datum 9. septembar 2021.
Matični broj 06908381
PIB 100000274
Sedište i adresa pravnog lica Neznanog junaka 1, Beograd
Telefon 011/306-3524, 011/306-3552
Faks 011/306-3437
Elektronska pošta kabinet@rtvpink.com
Veb sajt www.rtvpink.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Željko Mitrović
Glavni i odgovorni urednik Željko Mitrović
Vlasnička struktura PMU 1.Željko Mitrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike MUX 1
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2022.
Datum brisanja dozvole 5. avgust 2022.

Izrečene mere

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-2022/21/22-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-1377/20-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-726/18-4 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-3171/16/17-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-1873/15-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-2500/15-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-2623/14/16-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

05-584/14-13 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top