Navigacija

Radio Play

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Play
Naziv pružaoca medijske usluge PLAY RADIO d.o.o., Beograd
Broj dozvole 6/2006-19
Datum 6. jun 2022.
Matični broj 21263010
PIB 109897137
Sedište i adresa pravnog lica Autoput za Zagreb 22, Beograd-Zemun
Telefon 011/301-2000
Faks 011/301-2001
Elektronska pošta elektronskikontakt@playradio.rs
Veb sajt www.playradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Agatunović, Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Nemanja Kostić
Vlasnička struktura PMU 1.B92 d.o.o., Beograd (Zemun)-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike-Kr 1
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2022.
Datum brisanja dozvole 5. avgust 2022.
Back to top