Navigacija

Radio Super FM 107,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Super FM 107,9
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo BETA RADIO d.o.o. Beograd
Broj dozvole 18/2006-13
Datum 18. maj 2020.
Matični broj 20126663
PIB 104282307
Sedište i adresa pravnog lica Dragiše Brašovana 1, Novi Beograd
Telefon 011/728-1079
Elektronska pošta marketing@superfm.rs
Veb sajt www.superfm.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Predrag Popović
Glavni i odgovorni urednik Jadranka Dujić
Vlasnička struktura PMU 1.Super FM d.o.o. Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region Grada Beograda-radiodifuzna oblast 4, Bgr 5-Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.
Datum brisanja dozvole 21. novembar 2022.
Back to top