Navigacija

Naxi radio 96,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Naxi radio 96,9
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za radio difuznu delatnost NAXI d.o.o. Beograd
Broj dozvole 20/2006-4
Datum 25. april 2016.
Matični broj 07750609
PIB 101665834
Sedište i adresa pravnog lica Bežanijskih ilegalaca 26, Novi Beograd
Telefon 011/318-6516 011/215-7668
Faks 011/217-6496
Elektronska pošta naxi@naxi.co.rs
Veb sajt www.naxi.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Goran Kovačević
Glavni i odgovorni urednik Maja Rakovic
Vlasnička struktura PMU 1.Goran Kovačević-60% 2.Maja Rakovic-40%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region Grada Beograda-radiodifuzna oblast 4, Bgr 12-Beograd, Zvezdara
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.
Datum brisanja dozvole 21. novembar 2022.
Back to top