Navigacija

Radio Studio B 99,1 100,8 105,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Studio B 99,1 100,8 105,4
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće STUDIO B d.o.o., Beograd
Broj dozvole 24/2006-7
Datum 12. februar 2021.
Matični broj 07010109
PIB 100158887
Sedište i adresa pravnog lica Cara Dušana 208, Beograd-Zamun
Telefon 011/206-9056
Elektronska pošta ivana.vucicevic@studiob.rs
Veb sajt www.studiob.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivana Vučićević
Glavni i odgovorni urednik Ivana Vučićević
Vlasnička struktura PMU 1.Global media technology d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region grada Beograd-radiodifuzna oblast 4-Bgr 1/Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.
Datum brisanja dozvole 21. novembar 2022.
Back to top