Navigacija

Radio AS FM

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio AS FM
Naziv pružaoca medijske usluge NS-AS d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, Novi Sad
Broj dozvole 32/2007-6
Datum 18. decembar 2015.
Matični broj 08696799
PIB 100457403
Sedište i adresa pravnog lica Narodnog Fronta 73, Novi Sad
Telefon 021/641-1111
Faks 021/467-181
Elektronska pošta office@radioas.fm
Veb sajt www.radioas.fm
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Đurić
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Đurić
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Đurić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje Autonomne pokrajine Vojvodine
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2023.
Back to top