Navigacija

TV Šabac

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Šabac
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće RADIO-TELEVIZIJA ŠABAC d.o.o., Šabac
Broj dozvole 50/2007-7
Datum 8. februar 2021.
Matični broj 20198397
PIB 104616653
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Lazara 1, Šabac
Telefon 015/353-263
Faks 015/353-263
Elektronska pošta direktor@sabac.tv
Veb sajt www.sabac.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandar Živanović
Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Živanović
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksandar Živanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Cer-Maljen: Koceljeva, Krupanj, Lajkovac, Loznica, Ljubovija, Mali Zvornik, Mionica, Osečina, Šabac, Ub, Valjevo, Vladimirci. Područje regiona-R 22/Šabac, Bogatić, Sremska Mitrovica
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2023.
Datum brisanja dozvole 23. mart 2023.

Izrečene mere

Opomena

TV Šabac

Radiodifuzno preduzeće RADIO-TELEVIZIJA ŠABAC d.o.o., Šabac

07-819/20-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top