Navigacija

TV Banat

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Banat
Naziv pružaoca medijske usluge TV BANAT društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa, Vršac
Broj dozvole 51/2007-13
Datum 15. januar 2021.
Matični broj 08674086
PIB 102084437
Sedište i adresa pravnog lica Goranska bb, Vršac
Telefon 065/328-5871, 013/219-0907
Elektronska pošta info@tvbanat.com
Veb sajt www.tvbanat.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Bojana Radenović
Glavni i odgovorni urednik Bojana Radenović
Vlasnička struktura PMU 1.1. Celanova Capital d.o.o. Vršac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Vršac: Alibunar, Bela Crkva, Plandište, Sečanj, Vršac. Područje regiona-R 23/Vršac
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2023.
Datum brisanja dozvole 18. decembar 2023.
Back to top