Navigacija

TV Alt

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Alt
Naziv pružaoca medijske usluge Javno novinsko-izdavačko, radio-difuzno i tv preduzeće REČ RADNIKA sa p.o. Aleksinac
Broj dozvole 78/2008-3
Datum 23. januar 2015.
Matični broj 07187564
Sedište i adresa pravnog lica Dušana Trivunca 5-11, Aleksinac
Ovlašćeno lice za zastupanje Novica Dragićević v.d.direktora
Glavni i odgovorni urednik Aleksandra Simić
Vlasnička struktura PMU 1.Opština Aleksinac-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-L 1/Aleksinac
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2016.
Datum brisanja dozvole 8. mart 2016.
Back to top