Navigacija

Pešter TV

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Pešter TV
Naziv pružaoca medijske usluge INFO CENTAR d.o.o., Tutin
Broj dozvole 97/2008-7
Datum 1. novembar 2021.
Matični broj 17425242
PIB 101346287
Sedište i adresa pravnog lica Bogoljuba Čukića 9, Tutin
Telefon 020/811-103
Faks 020/811-103
Elektronska pošta redakcija@pester.tv
Veb sajt www.pester.tv
Ovlašćeno lice za zastupanje Emir Hamidović
Glavni i odgovorni urednik Emir Hamidović
Vlasnička struktura PMU 1.Emir Hamidović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Kopaonik: Aleksandrovac, Brus, Kruševac, Novi Pazar, Raška, Tutin. Lokalno područje-L 38/Tutin
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2024.

Izrečene mere

Opomena

Pešter TV

INFO CENTAR d.o.o., Tutin

07-2264/14/16-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top