Navigacija

TV Kučevo

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Kučevo
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge RUF d.o.o. Petrovac Na Mlavi
Broj dozvole 101/2008-3
Datum 2. mart 2017.
Matični broj 07682557
PIB 101589181
Sedište i adresa pravnog lica Srpskih vladara 528, Petrovac na Mlavi
Telefon 012/500-022, 064/471-670
Elektronska pošta dragiruf@gmail.com
Veb sajt www.rufrtv.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragi Ruf
Glavni i odgovorni urednik Dragi Ruf
Vlasnička struktura PMU 1.Dragi Ruf-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Deli Jovan: Bor, Golubac, Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Negotin, Žagubica. Lokalno područje-L 46/Petrovac na Mlavi
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2024.
Datum brisanja dozvole 14. april 2018.
Back to top