Navigacija

TV Pančevo

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Pančevo
Naziv pružaoca medijske usluge RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo
Broj dozvole 132/2008-8
Datum 12. januar 2021.
Matični broj 08393346
PIB 101048817
Sedište i adresa pravnog lica Nikole Đurkovića 1, Pančevo
Telefon 013/531-353
Faks 013/314-011, 013/318-492
Elektronska pošta tatjana.cuk@rtvpancevo.rs, ana.vlajkovic@rtvpancevo.rs
Veb sajt www.rtvpancevo.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vuk Radović, Tatjana Cuk
Glavni i odgovorni urednik Jasmina Petković
Vlasnička struktura PMU 1.Radoica Milosavljević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Vršac: Alibunar, Bela Crkva, Plandište, Sečanj, Vršac. Lokalno područje- L 126/Pančevo
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2024.

Izrečene mere

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

07-981/20-8 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

07-1233/19-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

07-369/19-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

07-327/19-15 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top