Navigacija

TV Lav

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Lav
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i usluge RADIO LAV, Vršac
Broj dozvole 134/2008-2
Datum 3. mart 2016.
Matični broj 08665320
PIB 100912643
Sedište i adresa pravnog lica Stepe Stepanovića 6, Vršac
Telefon 013/821-825
Faks 013/821-825
Elektronska pošta lavtelevizija@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ivan Babić v.d.direktora
Glavni i odgovorni urednik Ivan Babić
Vlasnička struktura PMU 1.Kondvik usluge doo, Vršac-79,51% 2.Swisslion Group doo, Novi Sad-20,49%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Vršac: Alibunar, Bela Crkva, Plandište, Sečanj, Vršac. Lokalno područje-L 130/Vršac
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2024.
Datum brisanja dozvole 8. mart 2024.
Back to top