Navigacija

TV YU Eco

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV YU Eco
Naziv pružaoca medijske usluge YU ECO d.o.o. Subotica
Broj dozvole 143-1/2008-3
Datum 6. mart 2017.
Matični broj 08393214
PIB 100959270
Sedište i adresa pravnog lica Magnetna polja bb, Subotica
Telefon 063/537-844
Faks 024/553-331
Elektronska pošta yueco@yunord.net
Veb sajt www.yueco.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jožef Pinter
Glavni i odgovorni urednik Jožef Pinter
Vlasnička struktura PMU 1.Jožef Pinter-50% 2.Slavica Pinter-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Subotica-Sombor: Ada, Apatin, Bačka Topola, Kanjiža, Novi Kneževac, Senta, Sombor, Subotica. Lokalno područje-L 147/Subotica
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2024.
Datum brisanja dozvole 22. jul 2020.
Back to top