Navigacija

Radio Bela Palanka 88,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bela Palanka 88,5
Naziv pružaoca medijske usluge Javno preduzeće RADIO BELA PALANKA, Bela Palanka
Broj dozvole 171/2008-3
Datum 10. novembar 2013.
Matični broj 20561386
PIB 106239538
Sedište i adresa pravnog lica Krste Tošića 1, Bela Palanka
Telefon 018/855-032
Elektronska pošta novinari.belapalanka@yahoo.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Milan Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Milan Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Skupština opštine Bela Palanka-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 4/Bela Palanka
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 19. avgust 2016.
Back to top