Navigacija

Radio Zona 96,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Zona 96,0
Naziv pružaoca medijske usluge ATOM-ZONA d.o.o. Beograd-Zemun
Broj dozvole 172/2008-5
Datum 4. maj 2020.
Matični broj 20285346
PIB 104980386
Sedište i adresa pravnog lica Savska 2, Beograd-Zemun (adresa za dostavu pošte Radomira Putnika 64, Blace)
Telefon 027/371-238
Elektronska pošta radiozona.blace@gmail.com
Veb sajt www.radiozona.biz
Ovlašćeno lice za zastupanje Tomislav Rašić
Glavni i odgovorni urednik Milena Milutinović
Vlasnička struktura PMU 1.Tomislav Rašić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 6/Blace
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Datum brisanja dozvole 2. decembar 2021.
Back to top