Navigacija

Radio Bosilegrad 89,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bosilegrad 89,1
Naziv pružaoca medijske usluge Ustanova za informativnu delatnost NOVA RADIO-TELEVIZIJA BOSILEGRAD, Bosilegrad
Broj dozvole 174/2008-2
Datum 1. jul 2021.
Matični broj 17894951
PIB 109729614
Sedište i adresa pravnog lica Georgi Dimitrov bb, Bosilegrad
Telefon 017/878-221
Elektronska pošta radio.bosilegrad@gmail.com
Veb sajt www.radio.bosilegrad.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksandra Dimitrova v.d.direktora
Glavni i odgovorni urednik Aleksandra Dimitrova
Vlasnička struktura PMU 1.Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine, Bosilegrad -100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 8/Bosilegrad
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top