Navigacija

Radio Marija Leskovac 107,4

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Marija Leskovac 107,4
Naziv pružaoca medijske usluge Informativno-izdavački centar katoličke crkve RADIO MARIJA, Leskovac
Broj dozvole 182/2008-1
Datum 27. jul 2015.
Matični broj 17116762
PIB 102654659
Sedište i adresa pravnog lica Branislava Nušića 12, Leskovac (adresa za dostavu pošte Matije Gupca 10, Subotica)
Telefon 024/600-099
Faks 024/600-099
Elektronska pošta nikola.jaramazovic@yahoo.com
Veb sajt www.radiomarija.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje msgr. dr Andrija Anišić
Glavni i odgovorni urednik msgr. dr Andrija Anišić
Vlasnička struktura PMU 1.Rimokatolička crkva-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 25/Leskovac
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 18. avgust 2016.
Back to top