Navigacija

Radio Aldi 95,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Aldi 95,9
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa RTV ALDI d.o.o. Preševo
Broj dozvole 186/2008-3
Datum 3. mart 2016.
Matični broj 20206527
PIB 104640958
Sedište i adresa pravnog lica Crnotince bb, Preševo (adresa za dostavu pošte Maršala Tita 19, Preševo)
Telefon 017/660-420, 017/660-890
Elektronska pošta rtv-aldi@hotmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Isuf Memeti
Glavni i odgovorni urednik Artan Ibiši
Vlasnička struktura PMU 1.Isuf Memeti-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 40/Preševo
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2016.
Datum brisanja dozvole 18. avgust 2016.
Back to top