Navigacija

Radio Delfin 100,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Delfin 100,2
Naziv pružaoca medijske usluge O.d. AUTO MIRKO2 LAZIĆ SRĐAN i dr. Prokuplje
Broj dozvole 189/2008-1
Datum 11. maj 2016.
Matični broj 17428667
PIB 100234512
Sedište i adresa pravnog lica Ratka Pavlovića bb, TC Tehnička Škola, lok 18, Prokuplje
Telefon 027/322-666, 027/623-666
Faks 027/322-666, 027/623-666
Elektronska pošta delfinprokuplje@yahoo.com
Veb sajt www.delfinradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Srđan Lazić
Glavni i odgovorni urednik Srđan Lazić
Vlasnička struktura PMU 1.Saša Lazić 2.Srđan Lazić
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 44/Prokuplje
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top