Navigacija

Radio Novi Pazar 90,0

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Novi Pazar 90,0
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA NOVI PAZAR d.o.o., Novi Pazar
Broj dozvole 193/2008-7
Datum 14. april 2021.
Matični broj 17384244
PIB 101793831
Sedište i adresa pravnog lica Stane Bačanin 29, Novi Pazar
Telefon 020/312-735, 020/332-000
Faks 020/332-002
Elektronska pošta info@rtvnp.rs
Veb sajt www.rtvnp.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Denis Mavrić
Glavni i odgovorni urednik Denis Mavrić
Vlasnička struktura PMU 1.Radio televizija Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar-0,268469% 2.Denis Mavrić-43,504413% 3.Emil Hadžić-2,978577% 4.Muzafer Dragulovčanin-43,630199% 5.Mulaz Dacić-9,618342%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 56/Novi Pazar
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top