Navigacija

Refref radio 105,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Refref radio 105,8
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge REFREF d.o.o., Novi Pazar
Broj dozvole 196/2008-9
Datum 28. novembar 2023.
Matični broj 17278754
PIB 101798071
Sedište i adresa pravnog lica Gradska 1, Novi Pazar
Telefon 020/336-280
Faks 020/336-281
Elektronska pošta refrefradio@hotmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Samir Škrijelj
Glavni i odgovorni urednik Muhamed Zukorlić
Vlasnička struktura PMU 1.Mešihat Islamske zajednice u Srbiji-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 59/Novi Pazar
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.
Back to top